Regulamin
1. Postanowienia ogólne 
 
1.    Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.portallamp.pl  www.portal-lamp.pl  Właścicielem wymienionych witryn i Sprzedającym jest LUXOLAR Zbigniew Dziemianowicz, 16-040 Gródek, Rzemieślnicza 3 NIP Nr 542-291-44-75  Regon 369771869.
2.    www.portal-lamp.pl  to sklep internetowy dostępny na witrynach www.portal-lamp.pl lub www.portal-lamp.pl  gdzie szybko i bezpiecznie można kupić artykuły oświetleniowe stosowane w pomieszczeniach domowych, takie jak lampy, kinkiety, żyrandole. Sklep internetowy www.portal-lamp.pl dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.
3.    Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
a.    pod adresem e-mail: sklep@portal-lamp.pl
b.    pod numerem telefonu: 604319944 lub  857 180 373,
c.    bądź listownie na adres: Luxolar Zbigniew Dziemianowicz, Rzemieślnicza 3, 16-040 Gródek;
4.    Kupującym w sklepie internetowym www.portal-lamp.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem,
5.    Przesyłki są dostarczane na wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
6.    Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
 
2. Składanie zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową: http://www.portal-lamp.
2. Przy składaniu zamówienia nie jest konieczna rejestracja. Zakupu można dokonać klikając na ikonę "Dodaj do koszyka" znajdującą się z prawej strony zdjęcia przedstawiającego towar.
3.Wszystkie ceny widoczne w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.
5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
6. W celu usprawnienia doręczenia przesyłki prosimy o podawanie numeru telefonu kontaktowego. Może on zostać wykorzystany przez osobę doręczającą paczkę.

UWAGA: Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia o ile przesyłka nie została już wydana kurierowi.


3. Warunki dostawy

1. Produkty wysyłane są przez 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku. Wysyłki nie są realizowane w soboty i niedziele oraz w święta. Zamówienia traktowane są jako „dzisiejsze” jeśli zostały złożone do godz. 11 dnia roboczego. Zamówienia składane po godzinie 11 traktowane są jako złożone następnego dnia roboczego.

2. Przesyłka nadana danego dnia roboczego powinna dotrzeć do adresata następnego dnia roboczego (oprócz sobót, niedziel i świąt). Po wprowadzeniu zmian w statusie realizacji wysyłany jest e-mail na skrzynkę pocztową zamawiającego. Okres realizacji zamówień zależy od dostępności i popularności produktów. Przybliżony przewidywany czas oczekiwania na produkt to od 1 do 7 dni roboczych. By dowiedzieć się szczegółów o terminie realizacji prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.


4. Bezpieczeństwo przesyłki

1. Produkty, które zostaną zamówione będą doręczone wprost do Państwa firmy lub mieszkania sprawdzoną przez nas firmą kurierską InPost. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu.

2. Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności “gotówka przy odbiorze” należy przygotować kwotę do zapłaty.
Po przyjeździe kuriera należy pokwitować i opłacić przesyłkę (o ile nie była opłacona wcześniej przelewem).

3. Nie ma obowiązku sprawdzania zawartości przesyłki w obecności kuriera.
Ewentualne uszkodzenie zawartości przesyłki prosimy zgłaszać bezpośrednio do nas na numer: 85 781 03 73.


4. Zawsze wysyłamy wyłącznie nowy, sprawny i niezniszczony towar.

5. Lokalizację wysłanej przesyłki można sprawdzić pod adresem: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek


5. Koszty przesyłki i Warunki płatności1. Na etapie zamawiania produktu Klient wybiera jeden z trzech sposobów płatności:

- Wysyłka kurierem InPost  "Za pobraniem" - płatne przy odbiorze kurierowi

- Wysyłka kurierem InPost - "przedpłata"

- Dla wybranych przedmiotów Odbiór w Paczkomacie InPost - "przedpłata"

- Odbiór osobisty w siedzibie firmy


2. Zamówiony towar zostaje wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto lub w terminie określonym w opisie przedmiotu.
 
3. Przelew można wykonać poprzez płatność online wybierając własny bank lub bezpośrednio na konto naszej firmy.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 
Dane do przelewu bezpośredniego:
LUXOLAR Zbigniew Dziemianowicz
ul. Rzemieślnicza 3
16-040 Gródek
70 1140 2004 0000 3202 7754 7821 (mBANK SA)
 
 
4. Nigdy nie wysyłamy e-maili  z informacją o zmianie numeru konta.
 


6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych będzie Zbigniew Dziemianowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „LUXOLAR” Zbigniew Dziemianowicz pod adresem: 16-040 Gródek, ul. Rzemieślnicza 3, NIP: 542-291-44-75, (dalej jako: „Administrator”).

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przed Administratora następuje w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Państwem w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, t.j. dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu.

Dane korespondencyjne przetwarzane będą również do prowadzenia ewidencji klientów i rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu www.portallamp.pl

 

 1. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem oraz spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa (m.in. podatkowych).

 

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jeżeli podstawą przetwarzania danych była uprzednio udzielona zgoda. W celu realizacji praw, o którym mowa powyżej, należy skierować odpowiednie żądanie pod adresem e-mail: sklep@luxolar.pl

 

 1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zastrzeżeniem możliwości przechowywania ich w celach statystycznych i rozliczeniowych, w sytuacjach, gdy jest to prawnie wymagane i dozwolone.

 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym rejestracji i dokonania zakupów w niniejszym sklepie. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.


7. Reklamacje, odstąpienie od umowy, gwarancje. 

 

 • Reklamacje dotyczące zakupionych produktów należy składać w formie pisemnej (dopuszcza się także możliwość składania reklamacji wraz z załącznikami - Protokół Szkodowy, ewentualne zdjęcia - za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@portal-lamp.pl
 • Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych/transportowych jest spisanie przy udziale pracowników Sklepu Internetowego „www.portal-lamp.pl” (w przypadku odbioru towaru przez klienta z magazynu sprzedawcy) lub pracownika firmy kurierskiej „Protokołu Szkodowego” szczegółowo opisującego uszkodzenia i przesłanie go wraz ze zgłoszeniem reklamacji.

 • Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów nie dotyczących uszkodzeń mechanicznych/transportowych jest opinia serwisu gwaranta, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu. W innych przypadkach podstawą jest „Protokół Szkodowy” spisany przy udziale pracowników Sklepu Internetowego „www.portal-lamp.pl” lub pracownika firmy kurierskiej, szczegółowo opisujący uszkodzenia.

 • Do składanych reklamacji pracownicy Sklepu internetowego „www.portal-lamp.pl” przekażą odpowiedź z zachowaniem terminów nie przekraczających 14 dni. 

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać w oryginalnym opakowaniu. Nabywca jest zobowiązany, aby dostarczyć produkt na adres siedziby firmy Luxolar Zbigniew Dziemianowicz w terminie do 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i na własny koszt. Sklep Internetowy „www.portal-lamp.pl”. gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów wysyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt obsługi transakcji sprzedaży nie podlega zwrotowi.


 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w BIAŁYMSTOKU. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym „www.portal-lamp.pl” jest fabrycznie nowy. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu, należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. Lista serwisów znajduje się na jednej ze stron karty gwarancyjnej lub w instrukcji obsługi. W przypadku braku listy serwisów, należy skontaktować się z handlowcami Sklepu Internetowego „www.portal-lamp.pl.

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu własnym staraniem i na własny koszt na adres Sklepu Internetowego „www.portal-lamp.pl” .

8. Ochrona środowiska

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl